برگزاری آزمون های نوشتاری کانون ارزیابی دستگاه های اجرایی

آزمون های نوشتاری کانون ارزیابی دستگاه های اجرایی توسط شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی، از ساعت ۷ و نیم صبح تا ۱۲ ظهر روز پنجشنبه ۶ تیر ماه برگزار شد.

بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی

سرکار خانم یاوری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی به همراه مدیران و معاونین این دفتر ضمن بررسی چالش های نظام اداری استان در زمینه توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تحول نظام اداری با کارشناسان این شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.