نشانی

مشهد، خیابان چمران، نبش چمران 5، پلاک۶۷

کدپستی: ۹۱۳۷۶۸۷۴۵۷

شماره تماس

051-32291386

پست الکترونیک

khrco1@gmail.com