جلسه معرفی ظرفیت های شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی با هدف ایجاد تعامل و بهره گیری در مرکز نخبگان حوزه علمیه کشور

در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 جلسه معرفی ظرفیت های شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی با هدف ایجاد تعامل و بهره گیری در مرکز نخبگان حوزه های علمیه کشور ؛ در محل شرکت برگزار گردید.

برگزاری کانون 19 فروردین 1400

کانون دستگاههای اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی،شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و شرکت عمران شهرجدید گلبهار در روز پنجشنبه 19 فروردین 1400 در محل شرکت توسعه و برنامه ریزی و منابع انسانی برگزار کردید.

برگزاری کانون ارزیابی 16 بهمن 1399

کانون ارزیابی دستگاه های اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ، اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در روز پنجشنبه مورخ 1399/11/16 در محل شرکت توسعه و برنامه ریزی و منابع…

برگزاری کانون ارزیابی 25 دی 1399

کانون دستگاه های اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی  ، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ، اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی ، شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و شرکت عمران شهر جدید بینالود…

برگزاری کانون ارزیابی 13 آذر ماه 1399

کانون ارزیابی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی،اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،اداره کل دامپزشکی استان گلستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان گلستان و اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در روز پنج شنبه مورخ 13 آذر ماه سال 1399 برگزار گردید.

برگزاری کانون ارزیابی مورخ 15 آبان ماه 1399

کانون ارزیابی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی،اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی،اداره کل راه وشهرسازی خراسان رضوی،اداره کل اقتصاد ودارایی خراسان رضوی،اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی،در روزپنج شنبه مورخ 15 ابان سال 1399برگزار شد.

برگزاری کانون ارزیابی مورخ 20 شهریور ماه 1399

کانون ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در تاریخ 20 شهریور ماه 1399 در شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی برگزار گردید.