جلسه همکاری های مشترک شرکت توسعه و برنامه ریزی با جناب آقای احسانی معاون صنایع کوچک و جناب آقای سرابندی مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرکهای صنعتی

جلسه همکاری های مشترک شرکت توسعه و برنامه ریزی با جناب آقای احسانی معاون صنایع کوچک و جناب آقای سرابندی مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرکهای صنعتی

جلسه معرفی ظرفیت های شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی با هدف ایجاد تعامل و بهره گیری در مرکز نخبگان حوزه علمیه کشور

در روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه 1400 جلسه معرفی ظرفیت های شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی با هدف ایجاد تعامل و بهره گیری در مرکز نخبگان حوزه های علمیه کشور ؛ در محل شرکت برگزار گردید.

برگزاری کانون 19 فروردین 1400

کانون دستگاههای اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی،شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و شرکت عمران شهرجدید گلبهار در روز پنجشنبه 19 فروردین 1400 در محل شرکت توسعه و برنامه ریزی و منابع انسانی برگزار کردید.

برگزاری کانون ارزیابی 16 بهمن 1399

کانون ارزیابی دستگاه های اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ، اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی در روز پنجشنبه مورخ 1399/11/16 در محل شرکت توسعه و برنامه ریزی و منابع…

برگزاری کانون ارزیابی 25 دی 1399

کانون دستگاه های اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ، اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی  ، اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی ، اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی ، شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و شرکت عمران شهر جدید بینالود…

برگزاری کانون ارزیابی 13 آذر ماه 1399

کانون ارزیابی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی،اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی،اداره کل دامپزشکی استان گلستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی  استان گلستان و اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در روز پنج شنبه مورخ 13 آذر ماه سال 1399 برگزار گردید.