جلسه معرفی ظرفیت های شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی با هدف ایجاد تعامل و بهره گیری در مرکز نخبگان حوزه علمیه کشور

مکان شما:
رفتن به بالا
EnglishPersian