برگزاری کانون ارزیابی در ۱۹ دی ماه ۹۸

کانون ارزیابی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، اداره کل نوسازی مدارس خراسان شمالی، شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی، اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۸ در شرکت توسعه و برنانه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی برگزار گردید.

بازدید مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی

سرکار خانم یاوری مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری خراسان رضوی به همراه مدیران و معاونین این دفتر ضمن بررسی چالش های نظام اداری استان در زمینه توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی، اصلاح و بهبود فرآیندها و تحول نظام اداری با کارشناسان این شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.