شرکت توسعه و برنامه ریزی منابع انسانی خراسان رضوی در افق چشم انداز خود در سال 1400 و در گستره منطقه ای شرق کشور جمهوری اسلامی ایران، جامع ترین و تخصصی ترین مرکز برنامه ریزی و توسعه سرمایه های انسانی خواهد بود. ماموریت های شرکت شامل موارد زیر است

 

ارائه بروزترین و کاملترین خدمات در زمینه استعدادیابی و جذب سرمایه های انسانی

انجام خدمات علمی و جدید در زمینه توسعه، توانمندسازی و ارتقا سرمایه های انسانی

ارائه و اجرای تخصصی ترین خدمات مشاوره و ارزیابی عملکرد و سنجش شایستگی ها

ارائه و انجام کاملترین خدمات مشاوره در زمینه تحول و بهبود فرایندها، دستورالعمل‌ها و استانداردها

ارائه جدیدترین خدمات مشاوره برنامه ریزی و بودجه ریزی