درخواست مشاوره جهت برگزاری کانون (تکمیل فرم شماره 1)

لینک دانلود فرم شماره 1

down

بررسی فرم شماره 1 توسط کارشناس کانون و برگزاری نشست با شرکت درخواست ­کننده

down
left
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.

تکمیل فرم اطلاعات سرمایه­ های انسانی و ارسال به کانون (فرم شماره 2)

لینک دانلود فرم شماره 2

down
left
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.

غربالگری سرمایه­ های انسانی جهت معرفی به کانون (تکمیل فرم شماره 3)

لینک دانلود فرم شماره 3

down

طراحی

مدل شایستگی

down

طراحی

ابزارها 

down

برگزاری کانون

ارزیابی و توسعه

down

ارائه گزارش بازخوردفردی و مدیریتی

به شرکت­ کنندگان

down

ارائه گزارش بازخورد کلی شرکت ­کنندگان

به شرکت

down

ارائه برنامه توسعه

فردی و گروهی

down

کوچینگ

.

down

برگزاری مجدد

کانون

left
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx.