یکی از مشهورترین و شناخته شده‌ترین مدل‌های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی متوازن[1]» است که توسط «کاپلان و نورتن[2]» در سال 1992 ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخص­های متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه­های مختلف، پاسخ­گویی به چهار سؤال اساسی زیر را امکان­پذیر می‌سازد.

1- نگاه‌ها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی[3])

2 – در چه زمینه‌هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار[4])

3 – نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتریان[5])

4 – چگونه می‌توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری ونوآوری[6]) (میخایلوف و دیگران، 2014)[7].

چشم‌انداز و استراتژی (میخایلوف و دیگران، 2014)

کارت امتیازدهی متوازن شاخص‌های مالی را که نشان‌دهنده نتایج فعالیت‌های گذشته است در بر می‌گیرد و علاوه برآن با در نظر گرفتن شاخص‌های غیرمالی که به عنوان پیش‌نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آن‌ها را کامل می‌کند. «کاپلان و نورتن» معتقدند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه، مشکل افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدودکردن شاخص‌های مورد استفاده از بین می‌رود. همچنین مدیران مجبور خواهند شد تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخص­های حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد، از بهینه‌سازی بخشی جلوگیری می‌کند (میخایلوف و دیگران، 2014).

کارت امتیازی متوازن یک ابزار مدیریتی برای اجرای استراتژی است؛ گزارش ساختاربندی­شده و نیمه استانداردی که به مدیران اجازه می‌دهد بتوانند به راحتی بر روند اجرای فعالیت‌ها توسط کارمندان نظارت داشته باشند و نتایج این فعالیت‌ها را بررسی و کنترل کنند. ویژگی اصلی کارت امتیازی متوازن در اختیار گذاردن بستری مناسب برای شناخت قوانین و روابط علت و معلولی حاکم بر دنیای کسب و کار و همچنین استخراج برنامه‌های عملیاتی برای اجرایی کردن استراتژی سازمان است (میخایلوف و دیگران، 2014).

 

 

[1]–  Balance Score Card (BSC)

[2]–  Kaplan And Norton

[3]–  financial perspective

[4]–  internal perspective

[5]–  customer perspective

[6]–  learning and growth perspective

[7]– Mikhaylov, F.; Kolesnikova, J. & Salyakhov, E. (2014). Current tendencies of the development of service of human resources management, Procedia – Social and Behavioral Sciences 150, pp: 330 – 335.