رئیس دپارتمان: خانم الهه ناصری نژاد

مدرک تحصیلی:دکتری مدیریت رفتاری

پژوهشگر حوزه مدیریت رفتاری

مدرس دانشگاه

Dr.Elahe naserinezhad

آموزش فرد را در راه رسیدن به یک وضعیت مطلوب هدایت می کند. وقتی فردی تحت آموزش قرار می گیرد، هدف اصلی نتایجی است که فرد باید به آن ها دست یابد. به محض این که برنامه آموزشی به پایان رسید فرد میتواند پاسخگو و بر طرف کننده این نیازها باشد.
خدمات آموزشی:
• ارائه خدمات مشاوره آموزشی
• انجام نیازسنجی آموزشی
• طراحی و برنامه ریزی آموزشی
• برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی
• برگزاری بازی های مدیریتی
• برگزاری تورهای آموزشی
• ارائه خدمات کوچینگ و مشاوره عمومی و تخصصی
• برگزاری کارگروه های حل مسئله